Založení nové společnosti

Nabízíme vám založení společnosti podle vašich požadavků.

Výhodou je rychlé založení společnosti bez starostí, běhání po úřadech a s vysokou právní jistotou.

Cena služeb za založeni nového s.r.o. - od 16.999,- Kč

Cena služeb za založení nové a.s. - od 70.999,- Kč

  • přípravu potřebné dokumentace, včetně zakladatelských dokumentů společnosti
  • uspořádání valné hromady
  • zastupování klienta při jednání s úřady státní správy (živnostenský úřad, finanční úřad)
  • ohlášení živností a vyzvednutí živnostenských listů, popř. koncesních listin
  • ověřené překlady dokumentů
  • podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku
  • registraci nové společnosti k dani z příjmů právnických osob, případně k dalším daním
Ceny jsou bez DPH.